Kultura+

Občianske združenie Kultúra+ vzniklo v roku 2018. Je nezávislým a dobrovoľným združením osôb. Svojou aktivitou v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt chce priniesť nový pohľad, metódy a skúsenosti do tejto súčasti spoločenského života.