Členské príspevky

Ustanovujúce Zhromaždenie OZ Kultúry+ konané 25. 6. 2018 schválilo nasledujúcu výšku členských príspevkov:

  • fyzické osoby: minimálne 20,- eur
  • právnické osoby – verejný sektor: minimálne 100,- eur
  • právnické osoby – komerčný sektor: minimálne 200,- eur