ILIDE: Innovative Library in Digital Era

O čom je ILIDE
Medzinárodná konferencia, ponúka pôdu na výmenu skúseností v oblasti tvorby a manažovania digitálnych zbierok, digitálneho uchovávania a procesov s tým súvisiacich, ale aj presadzovanie princípov otvorenej vedy, otvorených vzdelávacích zdrojov a otvoreného prístupu k výsledkom vedy a výskumu. Na konferenciách prednášajú vedúci predstavitelia najdôležitejších inštitúcií, ktoré sa venujú knihovníctvu, archivácii, informačným technológiám, kultúrnym a zbierkovým aktivitám.

Všetko o tomto podujatí sa dozviete na stránkach ILIDE.